Wie zijn wij?

Het Bijbelhuis is al bijna 50 jaar actief in Antwerpen-Noord, in een buurt gekend als “2060”. Een postcode die verschillende kleinere wijken verenigt (Seefhoek, Dam, Stuivenberg, De Coninckplein). Het is een dynamische wijk. Dini van Os startte in 1972 met haar werk onder de kinderen in de buurt en dat werk doen we nu nog steeds. Het publiek is veranderd doorheen de jaren, samen met de wijk zelf. Er is een grote diversiteit die de buurt interessant en uitdagend maakt.
Wekelijks organiseren wij activiteiten voor kinderen, jongeren en ouderen. Zoals kinder- en jongerenclubs, sportmiddagen, bijbel-en thema-avonden, uitstapjes, naaiateliers en buurtmaaltijden.
In het werk ligt een belangrijk accent op het aangaan en onderhouden van vriendschappen.

Missie en Visie

Een Gastvrij Thuis in 2060.

Iedereen mag zich welkom weten.

Onze focus is om een thuis te zijn van ontmoeting, vriendschap en verdieping.

We willen ons aan Antwerpen-Noord verbinden en het goede zoeken voor deze wijk. Samen met personen, families, organisaties en scholen in de buurt. Telkens opnieuw leren we te kiezen om de buurt lief te hebben en te dienen.

Onze hoop en onze dromen voor deze wijk worden gedragen door de God die ons zijn vrede geeft.

We werken rond vier pijlers:

1) Christelijk geïnspireerd

2) Gemeenschapsvormend

3) Dienstbaar aanwezig

4) Leven delen

Het team van Bijbelhuis

Ernst van Velzen

Coördinator/Diaken

Mijn naam is Ernst van Velzen. In 2060 je geloof en leven delen is voor mij een blijde en blijvende opdracht. Als coördinator ben ik verantwoordelijk voor de activiteiten, voor de wijk- en kerkrelaties. In het bijzonder organiseer ik activiteiten voor de leeftijdsgroep 18+. Pastoraat, voorgaan in kerkdiensten en het bieden van geloofsverdieping behoren ook tot mijn taken.

Thera van Velzen-Mourik

Vrouwenwerk

Dag, mijn naam is Thera van Velzen. Binnen onze werking houd ik mij bezig met het leggen en onderhouden van contacten met vrouwen. Dat doe ik vooral in de wekelijkse naaiateliers waarin vrouwen van allerlei nationaliteiten elkaar ontmoeten, mooie dingen creëren en het leven met elkaar delen.

David Iboma

Jongerenwerker

Hallo ik ben David. In het Bijbelhuis ben ik jongerenwerker. Ik organiseer wekelijks leuke activiteiten en behandel verschillende thema’s voor en met de jongeren uit de buurt. Naast de leuke activiteiten en thema’s, neem ik ook de huiswerkbegeleiding voor mijn rekening.