Wie zijn wij?

Het Bijbelhuis is al meer dan 45 jaar actief in Antwerpen-Noord, in een buurt gekend als “2060”. Een postcode die verschillende kleinere wijken verenigt (Seefhoek, Dam, Stuivenberg, De Coninckplein). Het is een dynamische wijk. Dini van Os startte in 1972 met haar werk onder de kinderen in de buurt en dat werk doen we nu nog steeds. Het publiek is veranderd doorheen de jaren, samen met de wijk zelf. Er is een grote diversiteit die de buurt interessant en uitdagend maakt.

Wekelijks organiseren wij activiteiten die gericht zijn op geloofsoverdracht aan kinderen, jongeren en ouderen. Zoals kinder- en jongerenclubs, bijbelavonden, uitstapjes, naaiateliers en buurtmaaltijden.

In het werk ligt een belangrijk accent op het aangaan en onderhouden van vriendschappen. Veel van de deelnemers zijn afkomstig uit het Midden-Oosten, zowel christenen als moslims.

Visie en Missie

Een gastvrij thuis met de Bijbel open in 2060.

We zijn christen. We willen getuigen van Jezus Christus. We verbinden ons nadrukkelijk aan de Bijbel, als fundament en leidraad. We zijn geen rechtstreekse vertegenwoordigers van een bepaald kerkverband of denominatie. We zijn deel van de algemene christelijke Kerk. Vanuit onze kennis en ervaring willen we die Kerk ook dienen.

We willen iedereen verwelkomen – broeders en zusters, ongeacht hun kerkelijke kleur of etnische achtergrond; maar ook niet-gelovigen of mensen met een ander geloof. In Antwerpen-Noord zijn dat veelal moslims. We willen dat het Bijbelhuis een plaats mag zijn waar we elkaar mogen ontmoeten maar vooral waar iedereen Jezus Christus mag ontmoeten.

We willen ons aan Antwerpen-Noord verbinden en het goede zoeken voor deze wijk. Dat vereist dat we luisteren naar wat er leeft, dat we de buurt leren lezen. Het vereist dat we er telkens opnieuw voor kiezen de buurt lief te hebben en te leren dienen. En het vereist bovenal dat we hiervoor vertrekken vanuit ons geloof in de Drie-Ene God; Vader, Zoon en Geest. Want al onze hoop en onze dromen voor deze wijk rusten op Hem.

Om die missie tastbaar te maken werken we rond vier pijlers:

    • GETUIGEN VAN ONS GELOOF
    • GEMEENSCHAP VORMEN EN ONDERSTEUNEN
    • EEN DIENSTBARE AANWEZIGHEID IN ANTWERPEN-NOORD
    • DELEN VAN ONZE EXPERTISE

Het team van Bijbelhuis

Ernst van Velzen

Coördinator

Mijn naam is Ernst van Velzen. In 2060 je geloof en leven delen is voor mij een blijde en blijvende opdracht. Als coördinator ben ik verantwoordelijk voor de activiteiten, voor de wijk- en kerkrelaties. In het bijzonder organiseer ik activiteiten voor de leeftijdsgroep 18+. Pastoraat, voorgaan in kerkdiensten en het bieden van geloofsverdieping behoren ook tot mijn taken.

Thera van Velzen-Mourik

Vrouwenwerk

Dag, mijn naam is Thera van Velzen. Binnen onze werking houd ik mij bezig met het leggen en onderhouden van contacten met vrouwen. Dat doe ik vooral in de wekelijkse naaiateliers waarin vrouwen van allerlei nationaliteiten elkaar ontmoeten, mooie dingen creëren en het leven met elkaar delen.

Willem Maertens

Jeugdwerk

Ik ben Willem. In het Bijbelhuis ben ik jeugdwerker. Ik sta in voor de kinder- en tienerwerking: clubs voor kinderen, voor tienermeisjes en voor tienerjongens uit de buurt. De meeste hebben een islamitische achtergrond, sommigen zijn christenen die afkomstig zijn uit het Midden-Oosten, sommigen zijn in Antwerpen geboren en getogen en weer anderen zijn uit een ander deel van de wereld naar Antwerpen gekomen. We voorzien leuke activiteiten, we hebben het over wie Jezus is en we zoeken samen met hen naar wat dat betekent in het dagelijkse leven. Naast het kinder- en jeugdwerk neem ik ook een deel van het beleidswerk voor mijn rekening.