https://www.youtube.com/watch?v=faFv6xZBu-k

Thuis in 2060

Antwerpen-Noord

Over het Bijbelhuis

Het Bijbelhuis is een gastvrij (t)huis in 2060 Antwerpen-Noord. Een plaats waar alle mensen ongeacht hun afkomst, cultuur en levens overtuiging een relatie met elkaar kunnen opbouwen. Met een open bijbel willen wij deze relaties een stevige fundament geven.
2060 is een doorgangswijk met veel diversiteit op alle vlakken: sociaal-cultureel, economisch, etnisch, religieus, … Het is een buurt met veel uitdagingen. In het midden daarvan werkt het Bijbelhuis verbindend.
Voor en met de wijk organiseren we activiteiten die de onderlinge samenhang versterken. Dit alles doen we om een licht te zijn in de buurt en zo de liefde van God in 2060 te laten stralen.