Onze werkingen en activiteiten

We organiseren activiteiten voor de buurt met als doel contacten op te bouwen en relaties aan te gaan en van hieruit te laten zien wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan.
We hebben verschillende werkingen die verdeeld zijn per doelgroep.
Elke doelgroep heeft afgestemde activiteiten.

Kinderen

Kinderclub en huiswerkbegeleiding

Voor kinderen van 3-11 worden er tweewekelijks op zaterdagmiddag kinderclubs georganiseerd. Hierbij gaan we knutselen, luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, spelen, lekker eten, … Het doel van deze middagen is hen te laten zien Wie God is. Elke woensdagmiddag is het Bijbelhuis open om huiswerk te komen maken en hulp te vragen indien nodig.

Tienermeisjes

Meisjesclub en filmavond

Elke vrijdagavond wordt er meisjesclub georganiseerd. De ene week is er een activiteit, de andere week een thema-avond. Bij de thema-avonden vertrekken we vanuit een onderwerp dat dicht bij de leefwereld van deze tieners ligt en diepen we dit samen op creatieve wijze uit. Van daaruit gaan we naar wat de Bijbel over deze onderwerpen heeft te zeggen. Eén keer per maand is er op vrijdagavond een filmavond met alle tieners.

Tienerjongens

Jongensclub, voetbal en filmavond

Elke woensdagavond worden er 2 jongensclubs georganiseerd. 1 voor de jonge tieners en 1 voor 16+. De ene week is er een activiteit, de andere week een thema-avond. Bij de thema-avonden vertrekken we vanuit een onderwerp dat dicht bij de leefwereld van deze tieners ligt en diepen we dit samen op creatieve wijze uit. Van daaruit gaan we naar wat de Bijbel over deze onderwerpen heeft te zeggen. Eén keer per maand is er op vrijdagavond een filmavond met alle tieners. Ook wordt er voor de jongens elke woensdag een voetbalmoment voorzien in de sportzalen van Park Spoor Noord.

18+

18+ en voetbal

Op dinsdagen zijn de 18+ers welkom in het Bijbelhuis voor een avond samen. Er wordt samen gegeten en gepraat over relevante onderwerpen, in het licht van de Bijbel. Ook is er vooraf op dinsdag een voetbalmoment voorzien in de sportzalen van Park Spoor Noord.

Vrouwen

Naaiatelier en vrouwenclub

Elke donderdag en vrijdag is er een naaiatelier in het Bijbelhuis. Hierbij kunnen vrouwen komen leren naaien en ondertussen gezellig praten en oefenen op Nederlands indien nodig. Er worden ook geregeld ontmoetingsmomenten georganiseerd, waarbij de vrouwen samen eten.

Buurtbewoners

Buurtmaaltijd en algemene ontmoeting en begeleiding

Elke derde woensdagavond van de maand organiseren we een buurtmaaltijd, waarbij iedereen welkom is en iets te eten meebrengt om met elkaar te delen. Hierbij is de doelstelling vooral ontmoeting en netwerken en een gezellige tijd samen. Verder zijn ook alle buurtbewoners altijd welkom voor vragen van eender welke aard (praktisch, filosofisch, pedagogisch, …) en begeleiden we de mensen die we kennen in hun vragen en moeilijkheden.