Onze werkingen en activiteiten

We organiseren activiteiten voor de buurt 2060 met als doel contacten op te bouwen en relaties aan te gaan met alle mensen uit de buurt. Van hieruit willen we laten zien wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan.
We hebben verschillende werkingen die verdeeld zijn per doelgroep.
Elke doelgroep heeft afgestemde activiteiten, ontdek ze hieronder allemaal!

Huiswerk

Huiswerkbegeleiding

We bieden huiswerkbegeleiding aan op woensdagmiddag. Hierbij gaan we eerst een gesprek aan met het kind en de ouder over de noden die er zijn. Daarna gaan we op zoek naar de juiste vrijwilliger die kan helpen. Heeft jouw kind ook nood aan huiswerkbegeleiding? Laat het ons weten via info@bijbelhuis.be.

Tienermeisjes

Meisjesclub

Elke vrijdagavond wordt er meisjesclub georganiseerd. De ene week is er een activiteit, de andere week een thema-avond. Bij de thema-avonden vertrekken we vanuit een onderwerp dat dicht bij de leefwereld van deze tieners ligt en diepen we dit samen op creatieve wijze uit.

Tienerjongens

Sport community

Doorheen de week hebben we sport activiteiten voor jongens. De jongens kunnen dan aansluiten bij de +11, +16 of +18-groep. Deze groepen vormen dan hun eigen community. Met hen organiseren we wedstrijden tegen andere ploegen, bespreken we herkenbare onderwerpen en helpen wel elkaar.

Wanneer komt elke groep samen?
+11-groep: vrijdag 16u30-18u
+16-groep: woensdag 14u30-16u
+18-groep: dinsdag 17u-19u

Kinderen

Kinderclub

Voor kinderen van 3-11 worden er kinderen en ouderdagen georganiseerd. Hierbij gaan we knutselen, luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, spelen, lekker eten, …

Vrouwen

Vrouwenclub (in ontwikkeling)

Er worden geregeld ontmoetingsmomenten georganiseerd voor vrouwen waarbij ze gezellig praten en oefenen op Nederlands indien nodig. Ook wordt er af en toe samen een maaltijd gedeeld tussen de vrouwen.

Buurtbewoners

Buurt, begeleiding & ontmoeting

We zijn bekend met 2060. De deur staat altijd open! In samenspraak met de buurt organiseren we allerlei activiteiten. Ook werken we graag samen met organisaties.

Verder zijn ook alle buurtbewoners altijd welkom voor vragen van eender welke aard (praktisch, filosofisch, pedagogisch, …) en begeleiden we de mensen waar nodig. Je kan steeds beroep doen op een jongenwerker en Ernst!